Truckutbildning

Varför truckutbildning för dig som kör truck?

Det övergripande målet är att blivande truckförare ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering med truck kan utövas med betryggande säkerhet för såväl förare som omkringpersonal och på ett resurseffektivt sätt. Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att:

  • öka säkerheten
  • minska personskadorna
  • förbättra effektiviteten
  • sänka kostnaderna

Billigt truckkort.
 
Meny