Varför behövs en truckutbildning?

Det viktigaste målet med en truckutbildning är att du som blivande truckförare får alla de grundläggande kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att hantera en truck på ett säkert sätt. Säkerheten vid truckkörning är en av de viktigaste delarna av utbildningen!  Att hålla en hög säkerhet är både till för föraren av trucken och för all personal som befinner sig runt fordonet.

Truckutbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö!

Oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö genomför vi truckutbildningar, både till privatpersoner och anpassade till företag. Alla utbildningar håller hög kvalitet och utförs av utbildade instruktörer, enligt truckläroplanen TLP10. Truckläroplanen TLP10 är den läroplan som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram. Alla våra instruktörer är både certifierade och har lång erfarenhet inom transport, lager och logistik.

Alla truckutbildningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö går att skräddarsy och anpassa utefter företagets egna behov. Våra instruktörer kan även besöka er arbetsplats, oavsett ort och utbilda hela er personal på plats.

Grundläggande kunskaper i truckutbildningen

Under truckutbildningens gång kommer den blivande truckföraren att få lära sig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som krävs för en säker hantering av trucken genom tydliga riktlinjer.

Men hjälp av dessa riktlinjer som utbildningen ger får truckföraren en bra grund att utgå ifrån. Riktlinjerna höjder även förarens kompetens genom en ökat medvetenhet kring säkerhet, personalskador, effektivitet och kostnader.

Öka säkerheten

För att ett arbeten ska vara en så säker arbetsplats som möjligt krävs det att personalen är medveten om alla säkerhetsrisker som finns på arbetsplatsen. Efter genomförd truckutbildning blir truckföraren mer medveten om säkerhetsfrågorna, både då de själva är förare men även när de är runt fordonet.

Minska personskadorna

Genom ett ökat säkerhetstänk efter genomförd truckutbildning medför det även att personskadorna minskar drastiskt. Vilket annars är en hög riskfaktor när man arbetar nära truckar och andra fordon.

Förbättra effektiviteten

Under truckutbildningens gång får den blivande truckföraren en större förståelse för hur denne kan effektivisera sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt. Vilket medför att arbetet går smidigare, tar kortare tid och sliter mindre på kroppen.

Sänka kostnaderna

När personalen efter avslutad truckutbildning är mer medvetna om hur de ska effektivisera deras arbete kommer kostnaderna för personalen att minska. Vilket medför minskad sjukskrivning och därmed sänkta kostnader för företaget.


Billigt truckkort.
 
Meny