Maskin

Hem > Utan körkort

Truckkort utan körkort

Med en växande efterfråga på truckförare så behöver arbetsgivare anställa personal även utan körkort då behovet finns att fylla med kort varsel. Dock har arbetsgivare hårda krav på sig och arbetsgivaren är ytterst ansvarig för olyckor på arbetsplatsen och att föreskrivna regler har följts.

Kan man ta truckkort utan körkort?

Det finns inget krav på ha B-körkort i Sverige idag för att ta truckkort eller köra truck inomhus. Om du ska framföra truck på allmän väg så behöver du ha minst traktorkort. Nu har däremot Arbetsmiljöverket sett över statistiken med truckolyckor och agerat för att minimera olyckor i samband med truckkörning.

Truckolyckor är fortfarande vanliga idag även om det har minskat sedan kraven på utbildning har kommit. Truckutbildningen är ett sätt att förebygga att dessa sker genom att förbereda föraren på riskerna samt framförandet på ett säkert sätt. 

På grund av den stora mängd skador som skedde vid arbete med truckar ansågs det finnas ett behov av en gemensam läroplan där säkerhet, skötsel och hantering gås igenom både som teori och genom ett praktiskt prov. Efter att dessa läroplaner infördes har olyckorna minskat drastiskt både hos truckförare och deras kollegor.

Truckkort är inte ett körkort utan ett bevis på utförd utbildning. Det finns egentligen inget krav på att ha ett speciellt kort men arbetsgivaren måste kunna uppvisa att du som förare har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper som truckförare och de allra flesta arbetsgivare gör detta enklast genom att ha krav på truckkort.

Att tänka på när du ska ta truckkort utan b-körkort

Om du jobbar eller vill jobba på ett företag med många truckförare och mycket trucktrafik kan det definitivt vara en god idé att ta körkort för bil. Många arbetsplatser rättar sig efter vanliga körregler och använder sig av skyltar med design och betydelse tagna direkt från allmänna vägskyltar. Har du inget B-körkort eller liknande behörighet så är det mycket som kan vara nytt i vett och etikett som du behöver ta hänsyn till när du ska framföra truckfordon som vana förare redan har inarbetat i sitt körbeteende.    Vill du läsa mer om vilka färdigheter du får med truckkort så hittar du svar under respektive truckkorts sida: Truckkort A, Truckkort B, Truckkort C och Truckkort D.

Trafikskola för dig som vill ta B-körkort

Det finns många anledningar till att ha ett B-körkort annat än för bekvämlighetens skull. Många arbetsplatser har behov av personal som kan framföra mer än bara truckar. Lager och andra stora utrymmen som truck framförs i, ligger dessutom oftast utanför tätbebyggda områden och storstäder. Av den anledningen kan behovet av bil vara stort för att ta sig till och från arbetsplatsen.

På flera mindre orter är det även brist på kunniga trafikskolor. Mydrivingacademy.com som är en pålitlig körskola har insett behovet och vill råda bot på detta genom att finnas lokalt I både stora som små städer. Från Göteborg till Stockholm och upp till Umeå i Norr via bland annat Uppsala och Gävle.

Precis som flera truckutbildningar, erbjuder även My Driving Academy möjlighet att göra flera delar av utbildningen online eller via deras app.