Maskin

Hem > Liftutbildning

Om liftutbildning (LLP, saxlift & skylift)

Liftutbildning är ett viktigt område inom konstruktionsbranschen, som syftar till att förbereda maskinförare för att hantera maskiner på ett säkert sätt. Utbildningen omfattar rutiner och regler vid hantering av maskiner, såväl som kunskap om olika maskiner som hjullastare, fordonsmonterade kranar och teleskoplastare. Genom liftutbildning kan man öka sin kompetens och förbättra säkerheten på konstruktionsplatsen. Efter att ha avslutat en saxlift- och skylift-liftutbildning finns det många olika karriärmöjligheter att välja mellan, både inom konstruktionsbranschen och på annat håll.

Cramos liftutbildning

Liftutbildning hos Cramo är en kurs som syftar till att förbereda maskinförare för att hantera maskiner som hjullastare, fordonsmonterade kranar och teleskoplastare på ett säkert sätt. Genom att lära sig rutiner och regler vid hantering av maskiner, ökar man sin kompetens och förbättrar säkerheten på konstruktionsplatsen.

Cramos liftutbildning för saxlift och skylift är utformad för att förbereda maskinförare för att hantera olika typer av maskiner på ett säkert sätt. Kursen omfattar kunskap om säkerhetsrutiner och regler som gäller vid hantering av maskiner, samt praktiska övningar som syftar till att förbättra färdigheter och kompetens.

LLP liftutbildning

Kursen från Cramo innehåller alla de kunskapsmål och övningsprogram som definierats av Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP), och de minsta kraven på utbildning som ställs av den internationella standarden SS-ISO 18878:2013. Kursen består av teoretiska och praktiska delar, för att säkerställa att du har den kunskap som krävs för att kunna hantera olika typer av liftmaskiner. På kursen får du lära dig att kontrollera, bedöma, planera och genomföra lyftsförfaranden på ett säkert sätt. Du får även lära dig om kontroll av lyftutrustning, som saxlift och skylift, kontroll av arbetsförhållanden och förfaranden som ska följas vid olyckor och nödsituationer.

Saxlift utbildning & skylift utbildning

För att få ett saxlift- eller skyliftkort krävs det att du genomgår en professionell skylift utbildning eller saxlift utbildning. Liftutbildning är en obligatorisk utbildning som är godkänd av Liftutbildningsrådet för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att hantera olika typer av liftmaskiner, som skylift, saxlift och även mobil arbetsplattform. Kursen består av både teoretiska och praktiska delar, så att du får kunskap om kontroll av lyftutrustning, kontroll av arbetsförhållanden och hantering av olycks- och nödsituationer. Efter att ha genomfört din skylift/saxlift utbildning och uppfyllt målen får du ett liftkort som är giltigt i fem år.

Förberedelse för liftutbildning

Innan du kan delta i en liftutbildning är det viktigt att du har erfarenhet av konstruktionsbranschen och har kunskap om hantering av maskiner och säkerhetsrutiner. Det är även viktigt att du har en god fysisk kondition. Vidare bör du ha gått en yrkeskompetensutbildning för grävmaskinister eller ha arbetat som grävmaskinist under ett år, för att kunna ta en liftutbildning. Därför är det viktigt att ha erfarenhet av den aktuella maskintypen, eftersom det ger förutsättningar för att klara sin utbildning.

Typer av liftmaskiner

  • Skylift: En skylift är ett lättare dörrkransystem som är utformad för att transportera personer eller material mellan olika nivåer. Det kan användas för att nå höga platser eller för att transportera föremål mellan olika nivåer.
  • Saxlift: En saxlift är ett höj och sänksystem som används för att transportera personer eller material mellan olika nivåer. Det är lätt att styra och används ofta inom byggbranschen för att nå högre nivåer.
  • Mobil arbetsplattform: En mobil arbetsplattform är ett kontrollerat höj och sänksystem som används för att transportera personer eller material till höga nivåer. Det är ett säkert och kontrollerat sätt att nå höga nivåer, och används ofta inom konstruktionsarbete.

Karriärmöjligheter efter genomförd liftutbildning

Efter att ha genomgått och avklarat en professionell liftutbildning, har du möjlighet att söka jobb inom konstruktionsbranschen som liftare, grävmaskinister eller som operatör av en arbetsplattform. Du kan också arbeta inom service och underhåll av liftutrustning, eller som instruktör för liftar. Dessutom kan du arbeta som teknisk rådgivare, eftersom du har kunskap inom säkerhetsregler och hantering av olika typer av liftar. Med en liftutbildning har du även möjlighet att söka jobb som underhållsansvarig eller som inspektör, vilket ger dig ett ansvar för säkerhetsregler och hantering av olika typer av liftar. En liftutbildning är också ett stort plus på CV:t, och en god början för att bygga ditt yrkesliv.