Maskin

Hem > Lagerhanteringssystem

Vad är ett lagerhanteringssystem?

Ett lagerhanteringssystem (LHS) är en mjukvarulösning som används för att övervaka och hantera drift och processer inom ett lager. Systemet optimerar allt från mottagning av varor till lagring, plockning, packning och distribution.

Det finns många företag som erbjuder skräddarsydda lösningar för lagerhanteringssystem, så som Cloud Connection. Med avancerade teknologier som realtidsdataanalys, automatisering och integration med andra affärssystem, kan dessa lösningar avsevärt förbättra noggrannheten i lagerhanteringen.

Hur fungerar ett lagersystem?

Ett lagersystem spelar en nyckelroll i hanteringen av försörjningskedjans alla steg, från ankomst av varor till slutlig distribution. Trots sin komplexitet är systemet designat för att effektivt hantera och förenkla dessa processer.

  • Effektiv mottagning av varor: Systemet ger användarna en standardiserad process för att hantera inkommande leveranser. Denna process är anpassningsbar för att minimera tidsspill och förluster.
  • Förbättrad lagerkontroll: Systemet möjliggör för ansvariga att hålla koll på tillgängligt lager och när det behöver påfyllas för att undvika brist. Det säkerställer även att lagret inte blir överfullt.
  • Optimering av lagerlayout: LHS hjälper till att strukturera lagret effektivt baserat på faktorer som efterfrågan och produktvikt, för att maximera effektiviteten.
  • Tillgängliggör data: Automatisering av processer minskar behovet av fysiska dokument. Genom att göra data tillgänglig digitalt kan alla anställda snabbt få tillgång till den information de behöver.
  • Underlättar plockning och frakt: Systemet säkerställer att rätt produkter plockas enligt lagerprinciper som FIFO (först in, först ut), vilket minimerar fel och effektiviserar frakten.
  • Förbättrar kundservicen: Genom att garantera att beställningar behandlas och levereras i tid, säkerställer LHS att kunderna får sina produkter när de förväntar sig dem, vilket ökar kundnöjdheten och stärker företagets relationer.

Olika typer av affärssystem med lagerhantering

Genom att välja rätt typ av affärssystem med lagerhantering kan företag säkerställa att de har rätt verktyg för att inte bara förbättra sina arbetsprocesser utan också för att öka sin övergripande produktivitet och konkurrenskraft på marknaden.

Ensamstående system

Ett ensamstående lagerhanteringssystem erbjuds som en oberoende produkt och kan integreras med befintliga affärssystem som ditt företag redan använder. Detta gör det möjligt att lägga till ytterligare funktioner efter behov. Många företag väljer ensamstående system för att antingen uppgradera från äldre lagersystem eller implementera ett specialiserat system som fokuserar på specifika lagerfunktioner såsom orderhantering och plockoptimering. Dessa system är särskilt användbara för företag som behöver målriktade lösningar utan komplexiteten i ett större integrerat system.

Integrerade system (affärssystem för ERP-lager)

För större företag med en omfattande ERP-infrastruktur är integrerade lagerhanteringssystem ett idealiskt val. Dessa system erbjuder fördelar såsom minskat behov av separat systemunderhåll och uppdateringar samt möjlighet att dra nytta av befintliga integrationer med företagets andra system som bokföring, CRM, samt inkommande och utgående logistik. 

Ett integrerat system förbättrar användarvänligheten genom att eliminera behovet av att växla mellan olika applikationer för att hantera beställningar eller kontrollera lagertillgänglighet. Denna typ av system effektiviserar arbetsflöden och centraliserar kontrollen över lagerprocesser, vilket ger en mer strömlinjeformad operationshantering.

Varför är det viktigt?

Ett lagerhanteringssystem är en avgörande komponent för att driva en effektiv och framgångsrik verksamhet. Genom att implementera ett sådant system kan företag dramatiskt öka effektiviteten i sin verksamhet och få en bättre kontroll över produkterna i lagret. Med ett välorganiserat orderflöde och noggrant kontrollerade produktvolymer, kan leveransprocesserna utföras smidigare och mer effektivt. Detta optimerar inte bara distributionen mellan återförsäljare och kunder, utan även mellan butiker och deras distributionscentraler.

Vem behöver ett lagerhanteringssystem?

Ett lagerhanteringssystem är viktigt för en mängd olika aktörer i olika branscher där lagring och distribution av varor spelar en central roll. Här är några exempel på vem som kan ha nytta av ett sådant system:

  • E-handelsföretag: Med ökande produktkataloger och kundordrar kräver e-handelsplattformar effektiv lagerhantering för att snabbt och korrekt kunna behandla och leverera beställningar.
  • Tillverkningsföretag: För att säkerställa att råmaterial och komponenter är tillgängliga för produktion och att färdiga varor distribueras effektivt, behöver tillverkningsföretag robusta lagerhanteringssystem.
  • Distributionscentraler: Dessa anläggningar fungerar som nav för godstransporter och distribution och kräver avancerade system för att hantera stora volymer av inkommande och utgående gods.
  • Grossister: För att hantera stora volymer av produkter och upprätthålla noggrann kontroll över lageromsättningen behöver grossister effektiva lagerhanteringssystem.